Проекти по устойчивата електроенергия

Все повече чуваме за опазване и защита на природата и пестене на природните ресурси. Един от най-алтернативните методи, за който и силно шумят медиите и по който работят не една организация, асоциация, предприятия, изследователски центрове, местни органи, неправителствени организации и други е насърчаване на устойчивата енергия. От Европейският съюз подпомагат значително този проект, като за целта биват създавани множество семинари. Един от провежданите проекти „Трансданюб“. Целта е да се развие за туризъм и устойчив транспорт, най-вече по поречието на река Дунав, както и да се изпълни проекта по създаване на мерки за спестяване на енергия. Има още

Възобновяема енергия изменения

Отново в обществени консултации се предвиждат изменения около енергията и измененията в климата.

ЕС, цели да се постигнат едни по-поносими нива само в предстоящите няколко години напред.

За съкращаване на емисии парникови газове, за намаляване нивата на потребление на енергия и покачване на ръста възобновяема енергия.

Всичко това обаче е свързано с поредица от действия и предварително планиране. Така се насърчават ранни инвестиции, подбужда се уи се стимулира новаторството по отношение нисковъглеродните технологии и се подпомага главната цел създаване на енергия.

За да стане реалност всичко това се предвижда и комисии специално подготвени за целта да дадат отговори на важни за всички въпроси. Сред тях са:

Цели свързани с енергетиката;
Има още