Енергетика и природни ресурси - Европейска комисия

Статии свързани с дейността на енергийната комисия в Европейския съюз.

Енергетика

Отново в обществени консултации се предвиждат изменения около енергията и измененията в климата. ЕС, цели да се постигнат едни по-поносими нива само в предстоящите няколко години напред. За съкращаване на емисии парникови газове, за намаляване нивата на потребление на енергия и покачване на ръста възобновяема енергия. Всичко това обаче е свързано с поредица от действия и предварително планиране. Така се насърчават ранни инвестиции, подбужда се уи се стимулира новаторството по отношение нисковъглеродните технологии и се подпомага главната цел създаване на енергия. За да стане реалност всичко това се предвижда и комисии специално подготвени за целта да дадат отговори на важни за всички въпроси. Сред тях са: Цели свързани с енергетиката; План за действие по отношение на специфични нужди свързани с енергетика и природни ресурси от всяка членка, страна от ЕС; Енергийна стратегия от ЕС, която да може да се подобри конкурентоспособността и икономиката; Събиране, обмисляне и обработка на различни мнения…
Все повече чуваме за опазване и защита на природата и пестене на природните ресурси. Един от най-алтернативните методи, за който и силно шумят медиите и по който работят не една организация, асоциация, предприятия, изследователски центрове, местни органи, неправителствени организации и други е насърчаване на устойчивата енергия. От Европейският съюз подпомагат значително този проект, като за целта биват създавани множество семинари. Един от провежданите проекти „Трансданюб“. Целта е да се развие за туризъм и устойчив транспорт, най-вече по поречието на река Дунав, както и да се изпълни проекта по създаване на мерки за спестяване на енергия. В събитията вземат участие ветроенергийна асоциация (БГВЕА); Български съвет за устойчиво развитие (БСУР); Българска фотоволтаична асоциация (БФА) и др. Създавани са множество материали, диплянки, плакати с информационна насоченост, видеоматериали и други, които да информират и разяснят на аудиторията в основи, за какво става въпрос и с какво е така важно разпространението на проект по устойчива…
Информационен сайт за енергетиката на европейският съюз. Полезни материали които може да прочете и да научите повече за дейността на европейската комисия.

Препоръчано

Информационни директории

Вход